Artiklar

Här samlar jag kortare artiklar som jag skrivit till olika sammanhang

1: Hur ska man förstå urhistoriens släktlistor

Den här artikeln om urhistoriens släktlistor skrev jag för Svenska Evangeliska alliansen. Den är språkligt bearbetad i samråd med Olof Edsinger

Det kan läsas på nätet som ett SEA paper här

Eller så kan du läsa den som PDF här: Fördelen med PDF-formatet är att fotnoterna finns på varje sida.

Jag har också skrivit korta artiklar till bland annat Sändebudet om urhistorien. Jag publicerar dem här sedan de publicerats i tidningen

2. Skapelseberättelsen

2b. Skapelseberättelsen och universums ålder – vilkar ramar ger den hebreiska texten?

Den här artikeln är även publicerad av Svenska Evangeliska Alliansen under Vetenskap och tro.se

2c. Skapelseberättelsen: Hur ska man förstå himlavalvet?

3. Edenberättelsen 1 Mos 2:4-3:24

Den berättelsen behandlar jag i tre artiklar samt en fjärde och femte där jag diskuterar följden för kvinnan specifikt samt huruvida kvinnan skapades av ett ”revben”:

Hur ska man förstå följden för kvinnan efter syndafallet?

Skapades kvinnan av ett revben?

4. Historien om Kain och Abel – 1 Mos 4.

Också den behandlar jag i tre artiklar

5. Människans fortsatta historia: 1 Mos 5:1-6:8

Den här intressanta enheten behandlar jag också i tre delar. I den första artikeln fokuserar jag på släktlistan från Adam till Noach med det höga åldrarna. I den andra artikeln fokuserar jag på vem som avses med Guds söner och i den tredje delen behandlara jag vilka som kan avses med ”jättarna” och ”urtidens väldiga män”

Var Jesus en historisk person som dog på det sätt som beskrivs i Nya Testamentet?:

Kommentar till Craig om att Adam var en Homo Heidelbergensis