Babels torn och Shems släkttavla 1 Mos 11:1-26

Här är den sista delen av min genomgång av urhistorien som omfattar berättelsen om Babels torn samt Shems fortsatta historia som innehåller Shems släkttavla som leder fram till Abraham

I avsnittet om Babels torn behandlas bland annat följande frågor:

  • Vad är berättelsens syfte?
  • Vad hände med språket?
  • Var Babels torn en ziggurat?
  • Kan man identifiera staden och tornet?
  • Hur passar berättelsen in i dokumenthypotesen?

I avsnittet om Shems släkttavla behandlar jag bland annat följande:

  • Vilket är förhållandet till släktlistan i 1 Mos 5?
  • Kan man på basis av släktlistorna fastställa tiden för skapelsen och floden?
  • Avslutningsvis diskuterar jag urhistoriens komposition som en helhet