Kain och Abel – 1 Mos 4

Här finns min analys och kommentar av Historien om Kain och Abel, alltså 1 Mos 4. Jag fokuserar speciellt på de avsnitt som ansetts problematiska. Den är skriven för vem som helst, men kan bli till stor nytta även för akademiska studier.

Läs den om du

  • är intresserad av den bibliska urhistorien
  • allmänt är intresserad av hur berättelsen är strukturerad
  • undrar vad Kain egentligen sa åt Abel innan han dödade honom
  • Vad var det för tecken som Gud gav åt Kain till hans beskydd?
  • Förstå hur Historien om Kain och Abel är strukturerad samt förhåller sig till Edenberättelsen i 1 Mos 2:4-3:24

Varsågod att ta del av mina interssanta resultat:

Historien om Kain och Abel. en analys och kommentar av 1 Mos 4

Vill du få en power-point presentation om ämnet så går det nog bra bara du kontaktar mig först tore.jungerstam@gmail.com