Översättning – Abrahamberättelsen

Här publicerar jag mina förslag till översättning.

För översättning av urhistorien gå hit: https://urhistorien.com/bibelns-urhistoria/oversattning-av-urhistorien/

Översättning av hela Abrahamberättelsen (Terachs fortsatta historia som en helhet)

Här ovan är berättelsen om Abraham inläst som en helhet

1 Mos 11:27-12:20

1 Mos 13

1 Mos 14

1 Mos 15

1 Mos 16

1 Mos 17

1 Mos 18-19

1 Mos 20-21

1 Mos 22 Abraham offrar Isak

1 Mos 23. Abraham köper en gravplats åt Sarah

1 Mos 24. Isak får sin Rebecka

1 Mos 25:1-11. Abraham tar sig en ny hustru, dör och begravs