Urhistorien

Här finns samlat länkar till alla mina arbeten om urhistorien förutom skapelseberättelsen som jag behandlar specifikt under den fliken

Mina arbeten innehåller en hel del intressanta forskningsresultat såväl för den allmänt intresserade som den som forskar på akademisk nivå

 • Edenberättelsens förhållande till skapelseberättelsen. 1 Mos 2:4-3:24
  • Är det en andra skapelseberättelse som dyker upp i 1 Mos 2?
  • Motsäger 1 Mos 2:4 framåt skapelseberättelsens beskrivning i 1 Mos 1?
  • Finns tecken på att författaren av Edenberättelsen kände till skapelseberättelsen eller är det som dokumenthypotesen säger att Edenberättelsens författare inte kände till skapelseberättelsen?
 • Historien om Kain och Abel. 1 Mos 4
  • Jag besvarar bl.a. intressanta frågor om vad Kain sa åt Abel och vilket var det tecken Gud gav Kain som beskydd
 • Människans fortsatta historia. 1 Mos 5:1-6:8
  • Här finns det hyperintressanta avsnittet om Guds söner/gudaväsenden som får barn med människornas döttrar. Hur ska man förstå detta?
  • Är det så att 1 Mos 5 är en direkt fortsättning av skapelseberättelsen som dokumenthypotesen hävdar eller sammanlänkar 1 Mos 5 också med himmelens och jordens fortsatta historia (1 Mos 2-4)?
 • Noas fortsatta historia 1 Mos 6:9-9:29. 
  • Del 1: Jag analyserar berättelsen och hur texten harmonierar med vad dokumenthypotesen stipulerar.
   • Resultatet är hyperintressant och tydligt!
  •  Del 2: Är Bibelns flodberättelse ett lån från äldre mesopotamiska förlagor?
   • T.ex. den flodberättelse som finns i Gilgamesheposet 
   • Här finns mycket intressanta resultat!

Böckerna kan också beställas som spiralbundna böcker via tore.jungerstam@gmail.com eller köpas via SLEF-Media

Jag har börjat publicera min undervisning på YouTube. Klicka på länken här för att komma direkt till min YouTube kanal eller välj YouTube i balken ovan.

2019-01-11