Människans fortsatta historia 1 Mos 5-6:8

Den här skriften behandlar en enheten i GT som är mycket intressant. Inte minst slutet av människans fortsatta historia (1 Mos 6:1-8) med Guds söner/gudaväsenden som får barn med människans döttrar och jättar finns på jorden. Vad handlar det om egentligen?

För det första analyserar jag hur enheten är sammanlänkad såväl till skapelseberättelsen som till den tidigare enheten, himmelens och jordens fortsatta historia (1 Mos 2:4-4:28)

Därefter går jag igenom Adams släktlista, jag noterar bl.a. de många variationerna som finns i den.

Det mest intressanta är ändå avslutningen av enheten: 1 Mos 6:1-8. Det är kanske de mest missförstådda verserna om inte i hela GT så åtminstone i urhistorien. Där talas det om gudaväsenden och jättar i en del översättningar. Är detta mytologi? Hur ska man förstå verserna. Jag tror du kommer min genomgång synnerligen intressant om detta intresserar dig.

En hel del unik forskning presenteras och arbetet kan även vara till stor nytta för den som intresserar sig för kompositionen av Pentateuken på en akademisk nivå.

Var så god och ta del av min forskning:

På min kanal i YouTube går jag igenom en liten del av innehållet som du kan bekanta dig med om det intresserar. Jag tror du kommer att finna filmerna intressanta om ämnet intresserar.

Den serie jag länkar till går specifikt igenom verserna med gudaväsenden, jättar m.m. Dessa utgör slutet av min serie om urhistoriens struktur och dokumenthypotesen. På min kanal hittar du även annat intressant om urhistorien intresserar.