Noas flod

Här finns två böcker som fokuserar på syndaflodsberättelsen -berättelsen om Noas flod. I den första analyserar jag hela Noas fortsatta historia 1 Mos 6:9-9:29. Jag fäster speciell vikt vid sådant som inom forskningen uppmärksammats. Jag analyserar även specifikt för hur texten harmonierar med dokumenthypotesen. Den hävdar att texten är en sammanblandning av två delvis mötsägelsefulla källor.

Om detta intresserar ska du verkligen läsa den här skriften. Notera speciellt kapitel 3-5. Resultaten är intressanta och entydiga.

I den andra skriften gör jag en komparativ analys av den bibliska flodberättelsen och de mesopotamiska paralleller som finns, främst den som finns i Gilgamesheposet. Jag presenterar de berättelser som vanligen anges ligga bakom Bibelns berättelse och analyserar huruvida den här uppfattningen har stöd i texten.

Intresserar detta kommer du att finna den här skriften mycket intressant! Resultaten är entydiga och intressanta.

Noachs fortsatta historia
En analys och kommentar av 1 Mos 6:9–9:29. Upplaga 2

Flodberättelsen i GT och Gilgamesheposet En komparativ analys

 

Föredrar du att lyssna eller titta på när jag föreläser om flodberättelsen kan du titta på den här serien på YouTube