Kategoriarkiv: Historien om Kain och Abel

Urhistorien, lagar och släkt. Vad hittas här?

Mitt främsta intresse kretsar kring urhistorien i Bibeln (1 Mos 1-11). Skapelseberättelsen har jag skrivit min magistersavhandling om och där hittar man också material om andra berättelser som berör världens ursprung på sätt eller annat.

Vill man veta hurudan världsbild som beskrivs i Bibelns skapelseberättelse och GT i allmänhet finns mycket att lära genom att läsa den.

Efter det har jag fortsatt att analysera och kommentera den bibliska urhistorien. Mina arbeten innehåller en hel del intressanta forskningsresultat såväl för den allmänt intresserade som den som forskar på akademisk nivå. Utöver avhandlingen har jag publicerat sju arbeten om urhistorien:

Läs mer om dem under fliken urhistorien

Under fliken ”Urhistorien” hittar du också min egen översättning av hela urhistorien

Under ”Översättning” hittar du min översättning av andra delar än Urhistorien

Jag har börjat publicera min undervisning om urhistorien på YouTube. Klicka på länken här för att komma direkt till min YouTube kanal eller välj YouTube i balken ovan.

Jag har också en sida på Academia där jag publicerar min forskning

En tematisk uppdelning av alla lagar man hittar i de fem Moseböckerna hittar man under ”Lagen” i balken ovan.Vill man veta allt som står om t.ex. stöld i Moseböckerna så hittar man lätt svaret här.

Under ”Min Släkt/Skrifter” har jag laddat upp vad min pappa skrivit om sin uppväxt och tiden i Jeppo under hans livstid som börjar 1926. Han har hunnit vara med om en hel del förändringar i Jeppo och i världen. Jag har också skrivit av kåserier min farfar skrev i Österbottens Dagblad på 1930-talet på Jepodialekt

Där finns också filmer där mamma och pappa berättar gamla minnen. Och dessutom har jag lite från min frus släkt också om ni hittar rätt flik.

Under ”Gamla foton” har jag samlat lite inscannade bilder från gamla album. Där finns allmänt gamla bilder från Jeppo och från min släkt.